010 303 90 45 info@smwr-rijnmond.nl

Profiel van de smw’er

‘Klankbord en wegwijzer'

Bij zorgen over kinderen, zijn onze professionals het eerste aanspreekpunt voor de school. Bij de eerste signalen rondom sociaal-emotionele problemen of zorgen over het systeem van het kind is de schoolmaatschappelijk werker de eerste professional waar intern begeleiders naartoe gaan. We zijn sparringpartner, geven advies over een zorgroute, pakken casussen op en voeren passende interventies uit. Ouders ervaren het huidige hulp- en dienstverleningsstelsel vaak als verwarrend en ondoorzichtig. Het schoolmaatschappelijk werk neemt ouders aan de hand en stippelt samen met ouders en school de juiste route uit voor ieder kind uit.

De professional kent de sociale kaart; staat met één been in de wijk

Het realiseren van de uren waar de school recht op heeft is belangrijk, maar daarnaast gaan de schoolmaatschappelijk werkers ook de wijk in. Zij zorgen dat zij zichtbaar zijn voor andere professionals en dat ze weten wat er in de wijk speelt en welke ontwikkelingen er zijn. Zij sluiten aan bij wijknetwerkoverleggen en zoeken actief het contact met andere zorgverleners.

De professional is flexibel

De schoolmaatschappelijk werker ziet scholen en schoolbesturen als opdrachtgever en beweegt mee met de wensen van de school. De professional zorgt voor afstemming met de agenda van de school en speelt hierbij in op de behoeften van kinderen, ouders en onderwijzend personeel van de betreffende school. Zo zorgen we ervoor dat de uren die de schoolmaatschappelijk werker op school werkt zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Hierbij worden de taakomschrijving van het schoolmaatschappelijk werk en de professionele kaders in acht genomen.

De professional is een verbinder

De schoolmaatschappelijk werker is een verbinder tussen ouders en school. Zij stimuleren de school altijd ouders te betrekken bij de eerste signalen van leerkrachten. We pleiten voor een partnerschap tussen ouders en school waarbij ieder vanuit zijn eigen rol het kind stimuleert en begeleidt om de hobbelige weg van het opgroeien goed te kunnen bewandelen. Hierbij bewaakt de schoolmaatschappelijk werker de belangen van het kind en zorgt dat zowel ouders als de school de ontwikkeling en het welbevinden van het kind als belangrijkste doel voor ogen houden.

Orde scheppen in de chaos van hulpvragen en belangen

We scheppen orde in de veelheid van hulpvragen en belangen van ouders, school en externe hulpverlening. We zorgen voor een eenduidige hulpvraag en een duidelijk hulpverleningsplan door alle partijen bij elkaar te brengen. We zijn initiatiefnemers in het organiseren van zorgoverleggen, waar ouders altijd voor uitgenodigd worden. De schoolmaatschappelijk werkers zijn hierin de stem van het kind en kunnen de hulpvragen vanuit de visie van het kind benaderen.

Vacatures

Bekijk onze vacatures op ikwerkaandetoekomst.nl

stages

We vinden het belangrijk jonge professionals kennis te laten maken met het schoolmaatschappelijk werk en het sociale domein. Daarom bieden we ieder schooljaar derdejaars studenten Social Work van de Hogeschool Rotterdam en Inholland de mogelijkheid een stageplaats bij SMWR te vervullen.

Neem voor meer informatie contact op met onze stagecoördinator Mukaddes Kilayikli (mukaddes.kilayikli@smwr-rijnmond.nl)

Vragen over werken bij SMWR?

Neem gerust contact met ons op.

Telefoon

Adres

SMWR
Schoonderloostraat 68
Postbus 3019
3003 AA Rotterdam