010 303 90 45 info@smwr-rijnmond.nl

SMWR: Intermediair tussen thuis, school en buurt

Als schakel tussen thuis, school en de buurt verheldert de schoolmaatschappelijk werker  de hulpvraag en begeleidt het kind en de ouders, leerkrachten en IB’ers bij het zoeken naar een oplossing. En als ‘veilige haven’ zijn ze van onschatbare waarde voor kinderen die iets op hun hart hebben, die niet voldoende gezien en gehoord worden. Want dat is de kracht van de schoolmaatschappelijk werker: zij is toegankelijk, weet hoe ze vertrouwen en openheid kan uitnodigen en kan vanuit haar werkplek binnen de school een kind langere tijd volgen.

SMWR

Samen naar een oplossing

De schoolmaatschappelijk werker is er vanaf het eerste signaal dat er iets mis is, tot aan eventuele gespecialiseerde zorg. Zij onderzoekt wat de hulpvraag is, op welke domeinen er problemen zijn en wat er nodig is om aan de hulpvraag te werken. Op basis hiervan adviseert zij en vanaf dat moment deelt zij de verantwoordelijkheid voor het probleem met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en eventuele hulpverleners. De schoolmaatschappelijk werker behandelt niet, maar houdt een vinger aan de pols en blijft betrokken. Zij is degene die de juiste lijntjes kan leggen op het juiste moment, en kan daardoor zorgen voor een gezamenlijke oplossing.

De schoolmaatschappelijk werker biedt ouders en leerkrachten vernieuwde inzichten en handvatten om professioneler en vaardiger om te gaan met kinderen in verschillende situaties. Dit doet zij middels adviezen, het geven van themabijeenkomsten en het tonen van voorbeeldgedrag.

Onze cijfers

Rotterdamse Basisscholen

voorschoolse locaties

Enthousiaste Medewerkers