010 303 90 45 info@smwr-rijnmond.nl

De vijf principes van SMWR

;
Het kind staat centraal
;

Wij zijn er voor Ouders en School

;

Onze inzet is preventief, laagdrempelig en kortdurend

;

De kracht van groepsgericht werken

;

Wij zijn er om school te ontzorgen

Onze doelgroep

De schoolmaatschappelijk werker is er vanaf het eerste signaal dat er iets mis is, tot aan eventuele gespecialiseerde zorg. Zij onderzoekt wat de hulpvraag is, op welke domeinen er problemen zijn en wat er nodig is om aan de hulpvraag te werken. Op basis hiervan adviseert zij en vanaf dat moment deelt zij de verantwoordelijkheid voor het probleem met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en eventuele hulpverleners. De schoolmaatschappelijk werker behandelt niet, maar houdt een vinger aan de pols en blijft betrokken. Zij is degene die de juiste lijntjes kan leggen op het juiste moment en daardoor kan zorgen voor een gezamenlijke oplossing.

De schoolmaatschappelijk werker biedt ouders en leerkrachten vernieuwde inzichten en handvatten om professioneler en vaardiger om te gaan met kinderen in verschillende situaties. Dit doet zij middels adviezen, het geven van themabijeenkomsten en het tonen van voorbeeldgedrag.

Samenwerken

“Wij mobiliseren partners in de leefwereld van het kind en verbinden deze aan elkaar”

Wij zijn dé intermediair tussen het gezin, de school en samenwerkingspartners en zorgen dat alle betrokken partijen rondom het kind elkaar kunnen vinden en samen een plan maken om kinderen en hun systeem zo goed mogelijk te ondersteunen. We mobiliseren partners in de leefwereld van het kind en verbinden deze aan elkaar. Zo trekken we gezamenlijk op in het belang van het kind.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

;

de Ouders

;

de Onderwijsprofessionals

;

de Wijkteams

;

Veilig Thuis

;

Partners in de wijk (bijv. CJG)

;

SISA

Onderwijs

“SMWR biedt continuïteit en kwaliteit” (directie OBS De Pijler)

Bij zorgen over kinderen is het schoolmaatschappelijk werk binnen het Primair Onderwijs het eerste aanspreekpunt voor het onderwijzend personeel en de Intern Begeleiders (IB).

Wij leveren een cruciale bijdrage aan de zorgstructuur op school. Hoe we dat doen?

;

Wij kijken altijd naar wat het kind nodig heeft en welke stappen ondernomen moeten worden in belang van het kind.

;

Wij kijken vanuit het perspectief van het kind naar problemen in de klas en zoeken naar positieve oplossingen, waardoor een negatieve spiraal doorbroken kan worden. Op deze manier ondersteunen we de leerkracht.

;

Wij zorgen ervoor dat onze schoolmaatschappelijk werkers een vertrouwd gezicht zijn op school. Een plek waar IB’ers, ouders en leerkrachten makkelijk aan kunnen kloppen met een vraag.

;

Wij hanteren het 5-gesprekken model. Waarbij we ervan uitgaan dat kinderen en/of hun ouders na vijf consults zelf verder kunnen, of doorverwezen zijn naar de meest passende hulpverlener.

;

Wij bieden individuele interventies, maar hebben ook een breed groepsaanbod. Het groepsaanbod werkt preventief en wederkerig.

Neem contact op

Vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon

Adres

SMWR
Schoonderloostraat 68
Postbus 3019
3003 AA Rotterdam