010 303 90 45 info@smwr-rijnmond.nl

SMWR gelooft in de kracht en preventieve werking van het werken in groepen

Het groepsaanbod van SMWR werkt preventief, proactief en wederkerig. De trainingen worden aangeboden aan volwassenen en kinderen die op het moment van deelname nog geen grote problemen ervaren of waar door het volgen van de training grotere problemen voorkomen worden. Bijvoorbeeld kinderen die niet sociaal vaardig zijn, maar hier nu nog niet door belemmerd worden op school, kunnen door de leerkracht preventief worden aangemeld om struikelblokken voor het kind te voorkomen. 

Voor alle trainingen geldt dat de kracht ligt in het leren van elkaar, er is wederkerigheid in de groep. Door met elkaar te praten, oefenen en elkaars verhalen te horen ervaren de ouders en kinderen steun van elkaar en zijn zij zelf de deskundigen die elkaar helpen. De trainers maken dit proces mogelijk door het groepsproces te begeleiden.

Training KIES

Voor kinderen van gescheiden ouders

KIES is een spel- en praatgroep ontwikkeld voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 7-12 jaar. De training wordt begeleid door onze KIES-coaches in groep van maximaal 8 kinderen. Door middel van verschillende werkvormen wordt het proces van de scheiding stap voor stap doorlopen. Kinderen en ouders raken door de training in gesprek over de scheiding en zoeken oplossingen voor lastige situaties. De kracht van deze praatgroep is dat kinderen samen met logenoten praten en dat zij steun en begrip bij elkaar vinden.

Weerbaarheidstrainingen

Voor alle leeftijden

 – Rots en Water – Weerbaarheid midden – en bovenbouw

Rots en water is een psychofysieke training waarbij kinderen hun communicatie- en sociale vaardigheden vergroten. Deze training draagt bij aan het verminderen of voorkomen van sociale problemen zoals pesten, uitsluiting of seksueel overschrijdend gedrag. SMWR biedt deze training aan kinderen van 7 tot 12 jaar in een groep van maximaal 8 leerlingen. Ouderparticipatie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd door ouderbijeenkomsten te organiseren en te reflecteren met ouders en kinderen op de ontwikkeling die kinderen doormaken.

– Methode A –  Weerbaarheid onderbouw

De training methode A is een methode om weerbaarheid bij jonge kinderen te bevorderen en kinderen te leren prikkels te reguleren. In acht bijeenkomsten van een uur wordt met kinderen van 4 tot 7 jaar op een speelse wijze gewerkt aan houding, stemgebruik, uitstraling en ontspanning. 

– Peuter in zicht – oudertraining 2-4 jaar

Een training voor ouders met kinderen van 1,5 tot 4 jaar. In deze training leren ouders van elkaar door te praten over hun opvoedingsstijl, de ontwikkeling van hun kind en door oefeningen te doen die inzicht geven in jouw manier van opvoeden. De vaardigheden steunen, stimuleren en sturen staan centraal. De training heeft 5 bijeenkomsten.

– Omgaan met pubers – oudertraining 10-18 jaar

In deze oudertraining wordt met een groep ouders met pubers van 10 tot 18 jaar gewerkt aan de thema’s: ontwikkeling van schoolkind tot volwassene, luisteren, praten met je kind, overlegmethode, gamen en digitale opvoeding en een aantal keuzethema’s. De training is interactief met veel verschillende werkvormen, video’s en huiswerkopdrachten.

 

Neem contact op

Vragen over onze cursussen? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon

Adres

SMWR
Schoonderloostraat 68
Postbus 3019
3003 AA Rotterdam